Stavby rodinných domov na klúč, rekonštrukcie existujúcich stavieb a ich interiérov, exteríérových plôch a záhradných stavieb.