Samo Matanin

Kladzany 167
Kladzany 094 21
tel.: 0905 / 188890
email: matanin@zoznam.sk

podnikanie na základe živn.oprávnenia na uskutočňovanie stavieb a ich zmien
IČO: 37 355 945

Vzhľadom na to, že ma moji zákazníci vďaka spokojnosti väčšinou odporúčajú iným a remeselníkov je dnes nedostatok, termíny sa mi každý rok veľmi rýchlo naplnia. Preto ma prosím kontaktujte v predstihu.